mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Moderné formy správy personálnych procesov

Rozlúčte sa s tlačenými záznamami zamestnancov vďaka riešeniu Business Solution ELO HR Personnel File

Prihlásenie a odhlásenie
všetko pod kontrolou

Analýzy v reálnom čase
bez zbytočnej námahy navyše

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie
za akýchkoľvek okolností

ELO Business Solution

Personalistika – ELO HR Personnel File

Digitálna osobná zložka od spoločnosti ELO poskytuje zabezpečené úložisko pre zákaznícke záznamy a dokonalo riaditeľný prístup

Vytvárajte elektronické osobné zložky a centralizujte všetky dokumenty do jediného zabezpečeného umiestnenia, a to bez ohľadu na ich formát. Business Solution ELO HR Personnel File je multifunkčný nástroj, ktorý zachytáva údaje zamestnancov, skvalitňije personálne procesy a monitoruje dôležité dáta. Systém oprávnení a technológia šifrovania zabezpečuje zhodu s legislatívou týkajúcu sa okrem iného napríklad ochranou dát.

 • Vytvárajte hlavné zložky a aktivujte procesy od prvého po posledný deň pracovného pomeru zamestnanca
 • Kontrolné zoznamy zabezpečujú, že budete mať neustály prehľad
 • Digitálna osobná zložka podporuje udržateľnú zhodu s normami GDPR a inými regulačnými požiadavkami
 • Automatizované oznámenia výstrahy zabezpečia, že nezmeškáte žiadne dôležité termíny
ELO Business Solution - Personalistika – ELO HR Personnel File

Stručný prehľad riešení

ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File

ELO HR dashboard – Dôležité informácie uchovávajte v osobných zložkách na dosah ruky

 • Zobrazte si relevantné údaje o zamestnancoch na prehľadnej ploche
 • Filtrujte zamestnancov podľa stavu, napr. noví zamestnanci, aktívní, neaktívni, ukončení
 • Nastavte oprávnenia k riadenému prístupu k dátam týmov a zamestnancov
 • Zobrazenie kalendára poskytuje prehľadný rozpis všetkých termínov
 • Pridajte farby, aby vynikli dôležité termíny
 • Generujte si štatistiku

Organizačná schéma – Vytvorte si organizačný diagram s toľkými hierarchiami koľkými chcete

 • Udržujte si prehľad o personálnej štruktúre Vašej spoločnosti
 • Vytvorte organizačnú hierarchiu s divíziami, oddeleniami, týmami
 • Pridajte alebo aktualizujte údaje o mieste v personálnom súbore zamestnanca
 • Definujte povinnosti
 • Rozdeľte do čiastkových grafov a priraďte týmto úrovniam oprávnenia
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File

Prístup k súborom

 • Vedúci, zamestnanec, oddelenie môže požiadať o prístup na zobrazenie zložky zamesnanca
 • Oddelenie ľudských zdrojov prijíma požiadavky a udeľuje prístup
 • Dôverné dokumenty sa odstránia
 • Zamestnanec ktorý posiela požiadavku obdrží kópiu súboru
 • Kópie sa po uplynutí stanovenej doby automaticky odstraňujú

Žiadosť o zmenu

 • Zamestnanec odošle požiadavku na zmenu dát
 • Systém sprístupňuje dáta na kontrolu
 • Zamestnanec aktualizuje informácie
 • Zmena sa odosiela na oddelenie ľudských zdrojov
 • Po schválení sa dáta automaticky zmenia v osobnej zložke
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Správa návštevníkov
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Správa záznamov
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Personalistika
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Správa faktúr
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Správa zmlúv
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Správa znalostí
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Správa školení
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Obstarávanie a nákup
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Financie a účtovníctvo
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Výskum a vývoj
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Ľudské zdroje
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Právne oddelenie
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Predaj
ELO Integrácie
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Integrácia CRM
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Integrácia ERP
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Integrácia e-mailov
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Integrácia Microsoft Office
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Spolupráca - Moje ELO
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Správa e-mailov
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Správa procesov
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Mobilná kancelária
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Elektronická podateľňa
ELO Business Solution – Personalistika – ELO HR Personnel File
Archivácia v zmysle legislatívy