mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Digitálna správa uchádzačov o prácu

Nájdite rýchlo pracovníka namiesto zdĺhavého hľadania s ELO Nábor uchádzačov (ELO HR Recruiting)

ELO Business Solution

Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting

Software na správu uchádzačov od spoločnosti ELO uľahčuje celý proces náboru
Každý krok procesu ostáva transparentný - od reklamy až po samotné prijatie či odmietnutie uchádzača
 • Automatizovaný proces podávania žiadostí
 • Pohodlne prenášajte dáta žiadateľa
 • Neustále sledujete prebiehajúce procesy
 • Rebríčky a recenzie uchádzačov
 • Integrovaný pracovný portál
 • Zhoda s predpismi o ochrane údajov
ELO Business Solution - Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting

Jednotlivé kroky výberového konania

ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting

Personálne požiadavky

 • Kolegovia zo špecializovaného oddelenia nahlasujú personálne požiadavky a môžu od začiatku zapájať budúcich nadriadených
 • V personálnom oddelení schválite proces jedným klikom a vytvoríte priamo popis úlohy
 • Vaše plánovanie pracovnej sily bude efektívne vďaka centrálnej správe všetkých oznámení o požiadavkách

Voľné pracovné miesta

 • Na svoje pracovné ponuky používate integrované a individuálne prispôsobitelné šablóny
 • Publikovanie prebieha stlačením tlačítka: na Vašom webe, na internom portály alebo na externých weboch (pracovných agentúr)
 • Uchádzači sa môžu registrovať na Vašom pracovnom portály a priamo sa uchádzať o zamestnanie
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting

Správa uchádzačov – prehľad voľných pracovných miest

 • Digitálna správa všetkých prichádzajúcich požiadaviek uchádzačov
 • Hodnotenie uchádzačov umožňuje vytváranie rebríčkov a rýchle porovnanie požiadaviek
 • Vizuálne pripravené zoskupovanie a hodnotenie uchádzačov uľahčuje prehľady pre rýchlejší výber

Správa uchádzačov – všetci uchádzači v kocke

 • Na nástenke môžete na prvý pohľad vidieť všetky pozície, uchádzačov a fázy podávania žiadostí
 • Uchádzačov je možné presunúť do rôznych fáz výberu a hodnotení pomocou funkcie drag & drop
 • Kompletný detailný prehľad životného cyklu žiadateľa uľahčuje Vaše rozhodovanie
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting

Z pohľadu uchádzača

 • Centralizovaná digitálna správa všetky prichádzajúce ponuky ukladá do osobných zložiek uchádzačov
 • Dáta žiadateľa sú archivované, štruktúrované a organizované. Kmeňové dáta musia byť zadané iba raz.
 • Ochrana osobných údajov a zamedzenie duplicít je prostredníctvom pseudodynamizovaného identifikačného čísla

Nábor – fondu talentov

 • Vo fonde talentov je miesto pre zaujímavých uchádzačov, ktorých chcete zvážiť na iné pozície
 • Fondy talentov je možné vytvoriť pre konkrétne pracovné miesta alebo oddelenia
 • Funkcie korešpondencie poskytujú podporu pri komunikácii s týmito potenciálnymi žiadateľmi
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting

Korešpondenčné šablóny

 • Odosielajte automatizované e-maily na potvrdenie prijatia, pozvánok a odmietnutia užívateľov
 • Celá komunikácia so žiadateľom je uložená centrálne v súbore žiadateľa
  Šablóny korešpondencie Vám uľahčia prácu a je možné ich podľa potreby rozširovať
 • Používajte predpripravené šablóny na odmietnutie, doplňujúce otázky, plánovanie stretnutí alebo na oznámenia

Korešpondencia – viacnásobné odmietnutie

 • Jednoduché funkcie uľahčujú automatizovanú korešpondenciu so žiadateľom
 • Zrušenie je možné zaslať centrálne na konci procesu vyhodnotenia žiadosti za pomoci definovaných šablón
 • Toto všetko zrýchľuje a zjednodušuje prácu
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting

Nábor – personálny spis a správa zmlúv v ELO

 • Zamestnajte požadovaného kandidáta a pracovnú zmluvu riaďte automatizovane v rámci riešenia ELO Zmluvy
 • Privítajte nových zamestnancov a automatizovanými, ale zároveň individuálne prispôsobenými postupmi
 • V prípade potreby prenášajte pohodlne všetky informácie o uchádzačoch do svojho vlastného HR systému alebo do digitálneho personálneho spisu ELO HR Personalistika

Základné funkcie na správu evidencie uchádzačov o prácu

Správa pracovných pozícií, inzerátov a uchádzačov
Rozvoj talentových fondov alebo vlastných fondov uchádzačov
Pozitívne skúsenosti kandidátov vďaka vlastnému pracovnému portálu
Centrálna správa dokumentov prostredníctvom súboru aplikácií
Evidencia životopisov uchádzačov
Zber požiadaviek zamestnancov za pomoci samoobsluhy zamestnancov
Náborové pravidlá na výber uchádzačov a transparentnosť procesov
Automatické a naplánované zverejňovanie úloh
Zadávanie žiadostí prostredníctvom rôznych kanálov: e-mail, pracovný portál, pošta
Štruktúra histórie a archivácie

Rozširujúce funkcie na správu evidencie uchádzačov o prácu

Zbezpečenie a ochrana dát sú vždy zabezpečené
Šifrovanie dát
Osobné údaje sú spracovávané iba nevyhnutne potrebný čas
Role a koncepty autorizácia a riadenia prístupu
Vyššia spoľahlivosť a zabezpečenie dát s ELO Backup
Chcete optimalizáciu procesov? Je to jednoduché
Korešpondenčné funkcie
Šablóny pre e-maily, popisy úloh a kontrolné zoznamy
Zverejnenie požiadaviek na personálnom portály jednoduchým kliknutím myši
Podpora rozhodovania pomocou hodnotení (ABC rebríčky)
Plánované ukončenie
Vďaka transparentnému ovládaniu budete mať prehľad
Prehľad všetkých pozícií, uchádzačov, ako aj fáz aplikácie na nástenke
Modifikovateľné prehľady
Centrálne plánovanie pomocou pripomienok
Schvaľovacie procesy pre personálne požiadavky
Transparentnosť vďaka integrácii odborných oddelení
Technológie na back-end zabezpečujú plynulé procesy
``Pripravené na používanie`` - systém je možné okamžite začať používať
Multi-tenant technológia
Možnosť integrácie s HR systémom, moduly ELO HR Personalistika a ELO Zmluvy
Inteligentné skenovanie s možnosťou rozpoznávania obsahu

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Správa návštevníkov
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Správa záznamov
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Personalistika
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Správa faktúr
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Správa zmlúv
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Správa znalostí
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Správa školení
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Obstarávanie a nákup
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Financie a účtovníctvo
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Výskum a vývoj
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Ľudské zdroje
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Právne oddelenie
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Predaj
ELO Integrácie
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Integrácia CRM
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Integrácia ERP
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Integrácia e-mailov
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Integrácia Microsoft Office
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Spolupráca - Moje ELO
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Správa e-mailov
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Správa procesov
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Mobilná kancelária
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Elektronická podateľňa
ELO Business Solution – Správa uchádzačov o prácu – ELO HR Recruiting
Archivácia v zmysle legislatívy