mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

ELO for SAP® ERP

Silná integrácia so systémami SAP NetWeaver® a SAP S/4 HANA®

Moduly a rozhrania ELO

ELO for SAP® ERP

Prepája systémy - pre inteligentné procesy

ELO for SAP® ERP nie len že ľahko prepojí Váš ECM a SAP®, ale tiež pohodlne presunie Vaše dokumenty do archívu ELO. Rozhranie plne integruje ELO do sveta riešení SAP a podporuje všetky ponúkané riešenia od SAP – bez ohľadu na odvetvie alebo veľkosť firmy.

ELO for SAP® ERP umožňuje kompletné spracovanie bez nutnosti prepínania sa medzi programami a bez časovo náročného ručného spracovania alebo investícií do nákladného skladovania fyzických dokumentov.

Moduly a rozhrania ELO - ELO for SAP® ERP

ELO for SAP® ERP tvoria:

ELO Suite for SAP ArchiveLink®

ELO Suite for SAP ArchiveLink® nie len že prepojí Vaše ECM so systémom SAP®, ale Vám tiež umožňuje archivovať dokumenty a ECM funkcie v prostredí SAP ArchiveLink®.

ELO WebDAV for SAP® ILM

S našim certifikovaným rozhraním ELO WebDAV for SAP® ILM, sú Vaše dáta uložené v súlade s GDPR.

ELO Suite for SAP ArchiveLink® tvoria tri produkty:

ELO Smart Link for SAP® ERP

ELO Connectivity Pack for SAP® ERP

ELO Toolbox for SAP® ERP

ELO Suite for SAP ArchiveLink®
ELO Smart Link for SAP® ERP
ELO Connectivity Pack for SAP® ERP

Načítanie, zadanie a prenos metadát

ELO Connectivity Pack for SAP® ERP obsahuje dve komponenty, ktoré synchronizujú dáta: Indexdownload a Datatransfer.

Indexdownload načíta metadáta ako sú čísla objednávok alebo údaje o kupujúcich z obchodných prípadov SAP a automaticky ich prevedie do evidenčnej karty v ELO. To zabezpečuje že máte všetky informácie, ktoré potrebujete na každý účel v SAP. Akonáhle sú metadáta prenesené do dokumentu, tak sa automaticky uloží vo vhodnej štruktúre zložiek v ELO. Vďaka komponente Indexdowload z ELO Connectivity Pack for SAP® ERP je manuálne vyhľadávanie dokumentov minulosťou – všetky súvisiace informácie sú uložené na centrálnom mieste a je ich možné okamžite načítať.

Druhá komponenta – Datatransfer – umožňuje zhromažďovať a presúvať dáta z workflow a ďalšich procesov do všetkých RFP – aktivované funkčné moduly alebo BAPIs v SAP a spúšťať špecifické funkcie v SAP, ako je zaúčtovanie faktúry alebo schválenie objednávky. Málokedy to vyžaduje akékoľvek programovanie v SAP, pretože dátové polia sú mapované priamo v ELO. S ELO Connectivity Pack for SAP®ERP Datatransfer nie je potrebné vyvíjať vlastné komunikačné kanály, pretože môžete mapovať všetky súvisiace informácie z ELO s odpovedajúcimi parametrami SAP.

ELO Toolbox for SAP® ERP

Pohodlne ukladajte a spravujte dokumenty

Vďaka ELO Toolbox for SAP® ERP môžete pohodlne ukladať prílohy k dokumentom založené na SAP GUI. Dokumenty, e-maily a ďalšie prílohy sa automaticky ukladajú spolu s pôvodným dokumentom SAP v ELO. Toolbox Vám tiež umožní prechádzať priamo z ELO do SAP. Preto môžete rýchlo prepnúť z faktúry v ELO na dokumnet FI v SAP, čo Vám ušetrí čas a poskytne okamžitý prístup k potrebným informáciám.

ELO WebDAV for SAP® ILM
Moduly a rozhrania ELO – ELO for SAP® ERP

Všeobecné európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré je platné od mája 2018, určuje ako sa osobné dáta zhromažďujú, spracovávajú a archivujú. Od tej doby musia byť údaje a dokumenty archivované v súlade s GDPR a práve tam prichádza SAP ILM (Information Lifecycle Management). SAP ILM obsahuje pravidlá, procesy, udalosti a nástroje na správu dát z pôvodneho archívu až po vyradenie alebo vymazanie. Aby bolo možné používať SAP ILM, musí byž aj Váš archív ILM. To znamená, že Váš systém musí byť pripojený k aplikácii cez rozhranie WebDAV, aby mohol príjímať a aplikovať retenčné vlastnosti. ELO WebDAV for SAP® ILM umožňuje ukladanie obsahu ELO vo Vašom systéme SAP s podporou ILM a je samozrejme certifikovaný od SAP. Vedomie, že sú Vaše dáta spracovávané v súlade s GDPR Vám prináša kľud.