mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Dokonalá kontrola Vašich e-mailov

Spravujte e-maily efektívne s riešením ELO XC

Moduly a rozhrania ELO

ELO XC

ELO XC je výkonné riešenie pre správu e-mailov, ktoré znižuje zaťaženie Vášho Exchange servera a prispieva k splneniu požiadaviek na uchovávanie dokumentov

Správa e-mailov je neoddeliteľnou súčasťou každého podniku, bez ohľadu na to, či systémy ktoré využívajú ukladanie e-mailov musia vyhovovať požiadavkám na uchovávanie záznamov, urýchľovať interné procesy alebo jednoducho zabezpečovať aby boli informácie obsiahnuté v e-mailoch ihneď k dispozícii.

Efektívny systém správy e-mailov zaručuje, že informácie vo Vašej organizácii sú správne smerované, čo prispieva k vyššej efektivite Vašich procesov. ELO XC poskytuje všetky funkcie pre správu e-mailov ktoré Váš podnik potrebuje.

Moduly a rozhrania ELO - ELO XC

Výhody

Flexibilná investícia

ELO XC spolupracuje s riešením Exchange Online, s hosťovanými alebo lokálnymi servermi Exchange a s hybridnými e-mailovými prostriedkami.

Bezpečná archivácia

ELO XC využíva žurnál, ktorý Vám umožňuje spravovať požiadavky na zhodu.

Bezproblémová integrácia

Systém sa jednoducho integruje s aplikáciou Microsoft Outlook a sadou ELO ECM Suite,pričom poskytuje špičkovú platformu pre správu informácií naprieč Vašou organizáciou.

Zvýšte svoju efektivitu

Optimalizuje výkon servera a znižuje režijné náklady úložiska, keďže všetky e-maily sú uložené na centrálnom mieste.

Škálovateľný nástroj

Ak systém potrebuje spracovávať veľké množstvo dát, môžete pridať viac inštancií ELO XC bez zníženia výkonu.

Integrácia

Zefektívnenie životného cyklu e-mailov pomáha zaručiť, že informácie budú k dispozícii rýchlejšie a že Vaše pracovné procesy budú plynulejšie.

Archivácia na strane klienta a na strane serveru

ELO XC je flexibilný modul. Vy sami sa môžete rozhodnúť, či chcete používať archiváciu založenú na klientovi alebo archiváciu založenú na serveri alebo kombinovať obe možnosti.

Moduly a rozhrania ELO – ELO XC

Archivácia založená na klientovi

Proces archivácie sa realizuje ručne na pracovnej stanici.

Moduly a rozhrania ELO – ELO XC

Archivácia založená na serveri

Archivácia prebieha podľa určených pravidiel a v stanovených časoch.

Technické dáta
Architektúra a technológie
 • Výkonná služba pro 64bitový systém Windows
 • Využívá webové služby na pripojenie na server Exchange a k úložisku ELO
 • Môže fungovať na lokálnych, cloudových alebo hybridných prostriedkoch
Lepší výkon systému
 • Znižuje zaťaženie databáz prichádzajúcej pošty
 • Zlepšuje dobu odozvy Vášho e-mailového systému a serverov
 • Kratšia doba údržby a nižšie reálne náklady
Archivácia zhody
 • V prípade použitia v spojení s vhodnou technológiou úložiska môžete vytvoriť také úložisko, ktoré za použitia pár kliknutí bezpečne ukladá e-maily a vyhovuje legislatíve, ktorá sa týka uchovávania e-mailov.
 • ELO XC využíva tvorbu žurnálu serveru Exchange, aby sa zabezpečilo, že celý proces archivácie zostane v zhode.
Integrácia s aplikáciou Outlook
 • Riešenie sa integruje do aplikácie Microsoft Outlook a uľahčuje hľadanie a načítanie informácií rovnako ako aj archiváciu e-mailov tam, kde ich potrebujete.
 • Organizujte svoje e-maily, aby ste mali poriadok v doručenej pošte: Možnosť presúvať správy z jednej zložky do inej, alebo odstraňovať správy podľa centrálne konfiguravateľných pravidiel Vám pomôže ušetriť čas na iné úlohy.
Konfigurácia
 • Logika spracovania je konfigurovaná ako webová konzola, vrátane grafickej reprezentácie procesov
 • Intuitívne pochopiteľné stromy akcií na mapovanie zložitých scénarov
Zdielanie poštovej schránky a verejnej zložky
 • Ľahká integrácia zdielaných poštových schránok do procesu správy e-mailov riešenia ELO XC
 • Možnosť migrovať verejné zložky do úložiska ELO počas inštalácie, aby k nim užívatelia mali neobmedzený prístup
Mobilný prístup
 • S voliteľnou aplikáciou ELO Web Access budete mať prístup k informáciám a archivovaným e-mailom prakticky odkiaľkolvek
 • Zahŕňa prístup z mobilu, tabletu alebo prehliadača
Štandardy
 • E-maily sú archivované a spracovávané vo formáte EML, ktorý podporujú všetky štandardné e-mailové programy
 • Prílohy zostávajú vo svojom pôvodnom formáte a je možné ich využívať priamo v úložisku
 • Odporúča sa následne prevod do formátu, ako napríklad TIFF alebo PDF/A, čím sa zaručí čitateľnosť e-mailov aj po niekoľkých rokoch