mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Jednorazové riešenie

Pevné základy: Digitalizácia v realitnom priemysle s ELO ECM

ELO Balíky podľa odvetvia

Správa nehnuteľného majetku

Sledujte zmluvy, stavebnú dokumentáciu a obchodné procesy s digitálnym riešením ELO pre oblasť realít

Digitálna transformácia má obrovský dopad na realitné odvetvie – technologický pokrok ako sú digitálne služby pre nájomcov a senzorové systémy na monitorovanie celých bytových jednotiek prinášajú veľké množstvo dát na spracovanie. Enterprise content management ELO pomáha Vášmu podnikaniu na tejto ceste digitalizácií administratívnych úloh a umožňuje spravovať zmluvy o prenájme a službách, stavebné plány a oficiálnu korešpondenciu na centrálnej platforme. Vďaka ponuke ELO mobile solution budete mať prístup k digitálnej projektovej dokumentácii, stavebným plánom a k ďalšej dokumentácii, naviac môžete vyhľadávať či pridávať akékoľvek dokumenty do svojeho archívu v ELO odkiaľkoľvek na svete.

  • Efektívne spravujte svoje realitné zmluvy
  • Dokončujte opakované administratívne úlohy vďaka workflow
  • Jedným kliknutím analyzujte prevádzkové náklady a nájomné
  • Vystavujte a spravujte faktúry a ďalšie dokumenty elektronicky
ELO Balíky podľa odvetvia - Správa nehnuteľného majetku

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu