mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Vzdelávanie má moc zmeniť svet

ELO ECM pre digitalizáciu dokumentov v oblasti vzdelávania

ELO Balíky podľa odvetvia

Vzdelávanie

Vzdelávacie inštitúcie sa modernizujú a prechádzajú digitálnou transformáciou. ELO predstavuje centrálny mozog pre ukladanie a organizáciu dokumentov a zároveň zjednoduší Vaše postupy.

Digitálny vek mení aj tvár vzdelávania: učenie je stále viac spojené s elektronikou a má za cieľ pripraviť študentov na úspešnú budúcnosť v globalizovanom svete. Systémy ELO na správu firemných dát využívajú vzdelávacie inštitúcie na zjednodušenie postupov a na digitalizáciu dokumentov, tak aby sa učitelia mohli venovať svojmu poslaniu a investovať svoj čas ku prospechu spoločnosti.

  • Ukladajte záznamy študentov a zamestnancov v digitálnej podobe
  • Ovládajte procesy za pomoci elektronických pracovných nástrojov
  • Správa digitálnych a analógových médií a dokumentov v digitálnej podobe
  • Automatizujte rutinné procedúry
ELO Balíky podľa odvetvia - Vzdelávanie

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO Balíky podľa odvetvia

ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Automobilový priemysel
ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Vzdelávanie
ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Verejné služby
ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Financie
ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Zdravotníctvo
ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Maloobchod
ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Remeslá
ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Verejná správa
ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Farmácia
ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Výroba a produkcia
ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Právo
ELO Balíky podľa odvetvia – Vzdelávanie
Doprava a logistika