mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Náš recept na väčšiu efektivitu

Elektronické záznamy o pacientoch a ďalšie funkcie: ELO ECM pre zdravotníctvo

ELO Balíky podľa odvetvia

Zdravotníctvo

Záznamy pacientov, finančné a administratívne dáta v jednom systéme - ELO Vám umožní, aby ste mali potrebné informácie na dosah ruky a aby ste sa Vy mohli viac venovať samotným pacientom

Takzvaná telemetrická medicína a elektronické recepty menia svet zdravotníctva. Tento sektor je značne regulovaný a veľmi prísne požiadavky ohľadne ukladania citlivých údajov o pacientoch. Zdravotnícke zariadenia a obvodní lekári sa musia vysporiadať so stále rastúcou záplavou papierov, pričom sa snažia minimalizovať náklady.

Sofistikované systémy – náš systém ELO ECM uchová všetky Vaše digitálne dáta v bezpečí a na jednom mieste:

  • Záznamy o pacientoch, napr. poznámky lekára, lekárske správy, recepty a faktúry
  • Administratívne dokumenty, napríklad z účtovného systému a nákupného oddelenia
  • Podpora výskumu a klinických štúdií za pomoci efektívneho spracovania uloženej dokumentácie
ELO Balíky podľa odvetvia - Zdravotníctvo

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO Balíky podľa odvetvia

ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Automobilový priemysel
ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Vzdelávanie
ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Verejné služby
ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Financie
ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Maloobchod
ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Remeslá
ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Verejná správa
ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Farmácia
ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Výroba a produkcia
ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Právo
ELO Balíky podľa odvetvia – Zdravotníctvo
Doprava a logistika