mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Spĺňa vysoké štandardy

Dobrá výrobná prax vyžaduje transparentné procesy: ECM ELO pre biovedy

ELO Balíky podľa odvetvia

Farmácia

Dokumenty so špecifikáciami, overovacie procedúry a administrácia - ELO Vám umožňuje automatizovať a udržiavať auditorské požiadavky Vašich procesov

Spoločnosti vo farmaceutickom priemysle sú predmetom širokej škály regulácií: priemyselné štandardy a zákonné požiadavky majú obrovský nárok na kvalitu riadenia workflow a kvalitu dokumentácie. Zároveň spoločnosti potrebujú zefektívniť procesy a udržať náklady na minimálnej úrovni.

Naše ELO ECM Suite Vám pomáha spĺňať tieto požiadavky:

  • Archivovať a spravovať príslušné dokumenty, ako napríklad štandardné operačné procedúry (SOP), pracovné pokyny alebo formuláre podľa procesov
  • Optimalizovaná správa školení kontroluje inštrukcie v otvorených dokumentoch
  • Overovanie platnosti dokumentov za pomoci vodoznakov
  • Kontrola verzií zabezpečuje, že životný cyklus dôležitých dokumentov je plne vystopovateľný
  • Integrácia systémov tretích strán, napríklad ERP systémov (SAP, Microsoft Dynamics NAV, abas ERP, atď.), systémy na správu tovaru a vlastné podnikové riešenia
  • Automatické spracovanie faktúr a archivácia e-mailov

Všetky procesy integrované v ELO je možné samozrejme ušiť na mieru Vašim potrebám

ELO Balíky podľa odvetvia - Farmácia

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO Balíky podľa odvetvia

ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Automobilový priemysel
ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Vzdelávanie
ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Verejné služby
ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Financie
ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Zdravotníctvo
ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Maloobchod
ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Remeslá
ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Verejná správa
ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Farmácia
ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Výroba a produkcia
ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Právo
ELO Balíky podľa odvetvia – Farmácia
Doprava a logistika