mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Automobilový priemysel na dátovej diaľnici

Zrýchlite digitalizáciu a prepojenie – vďaka správe firemných dát v systéme ELO

ELO Balíky podľa odvetvia

Automobilový priemysel

Budúcnosť automobilového priemyslu má budúcnosť. Novinky v automobilovej technológii si žiadajú nové riešenia: digitalizáciu, konektivitu a jednoduhšie postupy, ktoré sú dôležitými míľnikmi vo vývoji.

Systémy Big Data a Connected Car sú trendy dnešnej doby. Výrobci a dodávatelia analyzujú dáta z vozidiel a od zákazníkov, aby lepšie pochopili, aké inovácie sú potrebné. Predajcovia automobilov a autoservisy tieto dáta využívajú na vernostné programy a marketing zameraný na zákazníka v segmente predaja jazdených vozidiel. ELO vyvíja inteligentné systémy s cieľom optimalizovať výmenu informácií medzi technickými a administratívnymi oddeleniami. Vďaka týmto systémom môžete digitalizovať výrobu aj administratívne procesy, integrovať ERP a PLM a mať prístup k celej báze znalostí Vaše firmy.

  • Zjednodušenie ponuky produktov a popredajných služieb
  • Využitie dát z dielne a z vozidla umožňuje cielenejšiu zákaznícku podporu
  • Mobilný prístup k dátam Vám dáva väčšiu slobodu
  • Zlepšite svoje postupy vo všetkých odvetviach kvality, dopytu a riadenia ľudských zdrojov
ELO Balíky podľa odvetvia - Automobilový priemysel

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO Balíky podľa odvetvia

ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Automobilový priemysel
ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Vzdelávanie
ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Verejné služby
ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Financie
ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Zdravotníctvo
ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Maloobchod
ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Remeslá
ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Verejná správa
ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Farmácia
ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Výroba a produkcia
ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Právo
ELO Balíky podľa odvetvia – Automobilový priemysel
Doprava a logistika