mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Zaraďte sa s ELO ECM do rýchleho pruhu

Mobilný prístup k informáciám a pracovným postupom pre Vaše procesy – ELO ECM pre dopravu a logistiku

ELO Balíky podľa odvetvia

Doprava a logistika

V ére digitalizovanej dopravy a technických inovácií v oblasti prepravy firmy modernizujú svoje systémy s cieľom optimalizovať postupy a udržať náklady čo najnižšie

Dodávateľské listy sa strácajú, kamióny majú technické problémy, šoféri z času na čas ochorejú, zákazníci požadujú informácie o stave svojej objednávky: to je každodenná rutina prepravných firiem. ELO ECM zaujíma holistický prístup v správe informácií a ukladá všetky postupy a dokumenty v digitálnej podobe. Zamestnanci s príslušným oprávnením majú z tabletu alebo mobilu prístup ku všetkým dátam a dokumentom ktoré potrebujú a to bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

  • Automatizované rutinné spracovanie za pomoci workflow
  • Elektronická správa dokumentov k nákladu a k záznamom o vozidle
  • Elektronické spracovanie faktúr
  • Integrácia RFID a mnoho viac
ELO Balíky podľa odvetvia - Doprava a logistika

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO Balíky podľa odvetvia

ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Automobilový priemysel
ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Vzdelávanie
ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Verejné služby
ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Financie
ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Zdravotníctvo
ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Maloobchod
ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Remeslá
ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Verejná správa
ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Farmácia
ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Výroba a produkcia
ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Právo
ELO Balíky podľa odvetvia – Doprava a logistika
Doprava a logistika