mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Riaďte procesy digitálne a automaticky

Centrálne úložisko všekých dokumentov dostupné odkiaľkolvek na svete

ELO Benefity

Čo je Enterprise-Content-Management (ECM)?

ECM je omnoho viac ako iba digitálne archivovanie dokumentov:

ECM pracuje s aktuálnymi dokumentami v inteligentom systéme. Užívatelia môžu rýchlo vyhľadať akékoľvek dokumenty, dáta a informácie, prepojiť ich do workflow, diskutovať medzi sebou za pomoci nástroja spolupráca, a dokonca ich analyzovať za pomoci výkonných nástrojov.

ECM systém je jadrom firemného IT prostredia. Komunikuje so všetkými systémami, mapuje digitalizované pracovné postupy naprieč oddeleniami a ponúka širokú škálu technických rozšírení pre rôzne aplikácie.

ECM znamená komplexné a inteligentné riadenie informácií.

Benefity – Výhody ECM
Benefity - Výhody ECM

Aké benefity mi môže ECM systém poskytnúť?

Čas

Automatizuje procesy a šetrí tak drahocenný čas

Náklady

Optimalizuje Vaše zdroje a šetrí náklady

Bezpečnosť

Zvýši bezpečnosť Vaších procesov

Benefity - Výhody ECM

A čo presne je systém ECM?

Archivácia

Máte vo Vašej firme archív papierových dokumentov? Náš ECM systém Vám pomôže šetriť prietor aj peniaze. ECM systémy sa zaoberajú digitálnym ukladaním dokumentov, poskytovaním prístupu k dátam a informáciám na jednom mieste a ich ukladaním v súlade s právnymi požiadavkami. Systém funguje rovnako ako klasická archivačná štruktúra ale s digitálnymi kartotékami, zložkami a tabuľkami. Aj milovníci papiera sa veľmi rýchlo zorientujú.

Bezpečnosť dát

ECM systém je perfektná platforma na bezpečné uchovávanie cenných obchodným dát. Bezpečnosť je zabezpečená prostredníctvom:

 • AES kryptovaním
 • Kryptovacími kľúčmi
 • Povolením prístupu do špecifického dokumentu alebo pre špecifických užívateľov

Koniec koncov, vždy existujú informácie, ktoré by nemali byť dostupné každému – hlavne v personalistike (HR). ECM systémy sú ideálne na ochranu osobných dát (GDPR).

Práca s dokumentami

Práca s digitálnymi dokumentami nie je v žiadnom prípade horšia ako práca s dokumentami v papierovej podobe. Napríklad ECM systém ponúka náhľad digitálneho dokumentu, na ktorý užívatelia môžu používať digitálne pečiatky alebo rýchle poznámky. Dôležitá je však funkcia kontroly verzií: užívatelia ktorí pracujú s dokumentom ho skontrolujú alebo upravia, čo je viditeľné všetkým ostatným užívateľom. Akonáhle prácu ukončíte, môžu byť Vami upravované dokumenty znovu editované ďalšími užívateľmi. Plus: Upraveným verziám sú priradené poradové čísla pre transparentnosť medzi jednotlivými verziami. Doby odosieľania rozpracovaných dokumentov e-mailom s obavami, že všetci majú rôzne verzie sú nenávratne minulosťou.

Integrácie

Väčšina firiem má Microsoft Office, ktorého obvyklé pracovné prostredie obsahuje Outlook, Word, Excel a Power Point. Užívatelia ECM nemusia pri práci opúšťať toto pre nich známe prostredie.

 • Systém ECM je integrovaný do pracovnej plochy obrazovky ako lišta nástrojov.
 • Užívatelia môžu za pomoci tejto lišty ukladať svoje dokumenty do ECM systému jediným kliknutím.

Stále chcete ukladať dokumenty v systéme súborov vo Windows? Za týmto účelom Vám systém ECM ponúka možnosť uloženia odkazu / linku bez toho aby ste si zaberali miesto na Vašom pevnom disku.

Vyhľadávanie

Aj vy trávite významnú časť pracovnej doby vyhľadávaním? V ktorom e-maily je dokument ktorý potrebujete? ECM aj tu poskytuje pomocné riešenie sofistikovaných vyhľadávacích technológií, s ktorými môžete napríklad:

 • Hľadať jednotlivé kľúčové slová.
 • Obmedziť vyhľadávania na konkrétny dátum alebo obdobie.
 • Hľadať autora alebo odosielateľa informácie.
 • Vyhľadávať nie len názvy súborov, ale hľadať aj priamo v dokumente.
 • Filtrovať vyhľadávanie na konkrétne typy súborov (napr. PDF).

Pracovné postupy

Prichádzajú Vaše faktúry na rôzne miesta v rôznych poštových schránkach a potom ich musíte doslova prenášať z miesta A na miesto B? Manuálne schvaľovacie procesy sú ťažkopádne a časovo náročné. Aby sa dokumenty a informácie rýchlejšie dostávali tam, kde sú potrebné, sú potrebné digitálne a automatizované procesy. S funkcionalitou workflow ich je možné v systéme ECM digitálne:

 • schvaľovať v priebehu niekoľkých sekúnd
 • individuálne konfigurovateľné procesy spúšťať jednoduchým klikom
 • udržiavať si prehľad o aktuálnom stave spracovania aj s vizualizáciou procesu

Spolupráca

Ak príde na riadenie firemných informácií, spolupráca je kľúčová. Toto je jeden z dôvodov prečo sa chatovacia technológia vo firmách stáva tak populárna. Modul ECM ponúka vlastnú funkciu chatu, ktorá umožňuje užívateľom diskutovať s kolegami priamo v rámci spoločného zdroja dokumentov. Namiesto dokumentov je možné odosielať e-mailové odkazy na dokumenty a informácie, čím sa výrazne šetrí miesto v e-mailovej schránke. Hashtagy a prieskumy verejnej mienky sú len niektoré z funkcií, ktoré zabezpečujú optimalizovanú spoluprácu v systéme ECM.

Analýza

Nebolo by skvelé ušetrenie času, keby ste mohli pochopiť zložité dáta? Moderné systémy ECM obsahujú inteligentné komponenty na analýzu a vizualizáciu dát priamo v systéme. Kliknite na svoje dáta a ihneď získate:

 • analýzu veľkého objemu dát (rýchlo a efektívne)
 • vizualizáciu dát vo forme grafov, kľúčových ukazateľov a cloudových značiek
 • prepojenie dát z rôznych zdrojov

Mobilita

Jeden z dôležitých aspektov podnikovej správy je dostupnosť informácií na jednom centrálnom mieste spoločnosti. Ste často mimo kanceláriu a potrebujete prístup k Vašim dátam, bez ohľadu na to kde sa práve nachádzate? Potom potrebujete mobilne softwarové riešenie pre Vaše mobily, tablety alebo prístup cez webový prehliadač.

 • Mobilné aplikácie pre mobily a tablety (iOS a Android)
 • Zabezpečený prístup do ECM systému cez webový prehliadač
 • Synchronizáciu dát na všetkých zariadeniach
Benefity - Výhody ECM

Aké sú benefity ELO ECM systému?

 • Centrálne digitálne úložisko všetkých dokumentov
 • Šifrovanie informácií a autorizácia prístupu
 • Transparentné pracovné procesy
 • Optimálna integrácia do Microsoft Office
 • Vysoko výkonné vyhľadávacie funkcie
 • Riadenie procesov digitálne a automaticky
 • Rôzne príležitosti ku spolupráci
 • Blesková analýza dát
 • Mobilný prístup odkiaľkovek a kedykoľvek

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
Benefity – Výhody ECM
Správa návštevníkov
Benefity – Výhody ECM
Správa záznamov
Benefity – Výhody ECM
Personalistika
Benefity – Výhody ECM
Správa faktúr
Benefity – Výhody ECM
Správa zmlúv
Benefity – Výhody ECM
Správa znalostí
Benefity – Výhody ECM
Správa školení
Benefity – Výhody ECM
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
Benefity – Výhody ECM
Obstarávanie a nákup
Benefity – Výhody ECM
Financie a účtovníctvo
Benefity – Výhody ECM
Výskum a vývoj
Benefity – Výhody ECM
Ľudské zdroje
Benefity – Výhody ECM
Právne oddelenie
Benefity – Výhody ECM
Predaj
ELO Integrácie
Benefity – Výhody ECM
Integrácia CRM
Benefity – Výhody ECM
Integrácia ERP
Benefity – Výhody ECM
Integrácia e-mailov
Benefity – Výhody ECM
Integrácia Microsoft Office
Benefity – Výhody ECM
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
Benefity – Výhody ECM
Spolupráca - Moje ELO
Benefity – Výhody ECM
Správa e-mailov
Benefity – Výhody ECM
Správa procesov
Benefity – Výhody ECM
Mobilná kancelária
Benefity – Výhody ECM
Elektronická podateľňa
Benefity – Výhody ECM
Archivácia v zmysle legislatívy